Celoživotné vzdelávanie na rozvoj kľúčových kompetencií

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patriť Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania. Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na ďalšie vzdelávanie dospelých, cieľovej skupiny projektu žiadateľom, v oblastiach: Tvorba webových stránok, Online marketing, Online kolaborácia. Aktivita 3 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce. Projekt bude realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde bude realizované samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny.

Cieľom je vypracovanie 3 nových programov celoživotného vzdelávania, ktoré budú pripravené na podanie na Akreditačnú komisiu MŠŠVaV SR.