fbpx

Kód projektu: 312011G285
Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie na rozvoj kľúčových kompetencií

Celoživotné vzdelávanie na rozvoj kľúčových kompetencií

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patriť Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania. Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na ďalšie vzdelávanie dospelých, cieľovej skupiny projektu žiadateľom, v oblastiach: Tvorba webových stránok, Online marketing, Online kolaborácia. Aktivita 3 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce. Projekt bude realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde bude realizované samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny.

Cieľom je vypracovanie 3 nových programov celoživotného vzdelávania, ktoré budú pripravené na podanie na Akreditačnú komisiu MŠŠVaV SR.

Vzdelávacie programi

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tvorby webových stránok. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s postupom a princípmi tvorby webových stránok a naučiť ho tvoriť dynamické webové stránky.
Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online marketingu. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom digitálne zručnosti, ktoré potrebujú na rast svojho podnikania prostredníctvom online marketingu alebo svoj vlastný kariérny rozvoj. Obsahová náplň je zameraná na konkrétne návody, ktoré účastníkom ukážu ako uspieť online – v sociálnych médiách, vyhľadávačoch a v ďalších oblastiach.
Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online kolaborácie. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne využívať možnosti online komunikácie a spolupráce, zdieľania elektronického obsahu a jeho úpravu. Obsahová náplň je zameraná na charakteristiku a možnosti online kolaborácie a komunikácie, používanie nástrojov Google (Gmail, Google Disk, Google súbory) a nástrojov pre instant messaging.

Kde nás nájdete

Projektom sa zabezpečí preškolenie 100 osôb v rámci programov celoživotného vzdelávania, pričom cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. V rámci Aktivity 3 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

Kurz pre prvých 100 ľudí úplne ZADARMO!!!​

musíte splniť iba tieto podmienky, aby ste sa zaradili do cieľovej skupiny:

mladí ľudia vo veku do 25 rokov

osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania

zamestnanci

sg_logo_big_odraz

Vážený návštevník

Projekt:

"Celoživotné vzdelávanie na rozvoj kľúčových kompetencií"

s kódom PROJEKTU: 312011G285
sa dňom 31.12.2019 ukončil.