Archívy Vzdelavanie

ECDL – Vodičák na PC

Systém ECDL ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Systém ECDL je postavený na celosvetovo: jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch)…

Online kolaborácia

kolaboracia kurz

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online kolaborácie. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne využívať možnosti online komunikácie a spolupráce, zdieľania elektronického obsahu a jeho úpravu. Obsahová…

Online marketing

web stránky, seo

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online marketingu. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom digitálne zručnosti, ktoré potrebujú na rast svojho podnikania prostredníctvom online marketingu alebo svoj vlastný kariérny rozvoj. Obsahová náplň je zameraná…

Tvorba webových stránok

kurz tvorba web stranok

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tvorby webových stránok. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s postupom a princípmi tvorby webových stránok a naučiť ho tvoriť dynamické webové stránky. Obsahová náplň je zameraná na…

Adobe Photoshop CC

kurz adobe photoshop

Kurz popisuje detailne vlastnosti a techniky, ktoré sú za umením retušovania fotografií, ich prípravu pre tlač, online publikovanie a ešte oveľa viac. Ukážeme Vám, ako urobiť základné úpravy v Camera Raw, prácu s farebnými profilmi a ich následné uloženie, prácu s vrstvami a…