Archívy: Vzdelavanie

ECDL – Vodičák na PC

Systém ECDL ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Systém ECDL je postavený na celosvetovo: jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch) jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje jednotnej značke a …

ECDL – Vodičák na PC Čítajte viac »

kolaboracia kurz

Online kolaborácia

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online kolaborácie. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne využívať možnosti online komunikácie a spolupráce, zdieľania elektronického obsahu a jeho úpravu. Obsahová náplň je zameraná na charakteristiku a možnosti online kolaborácie a komunikácie, používanie nástrojov Google (Gmail, …

Online kolaborácia Čítajte viac »

web stránky, seo

Online marketing

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online marketingu. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom digitálne zručnosti, ktoré potrebujú na rast svojho podnikania prostredníctvom online marketingu alebo svoj vlastný kariérny rozvoj. Obsahová náplň je zameraná na konkrétne návody, ktoré účastníkom ukážu ako uspieť online – v sociálnych médiách, vyhľadávačoch a …

Online marketing Čítajte viac »

kurz tvorba web stranok

Tvorba webových stránok

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tvorby webových stránok. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s postupom a princípmi tvorby webových stránok a naučiť ho tvoriť dynamické webové stránky. Obsahová náplň je zameraná na základy programovacích jazykov html, CSS a PHP, vývoj responzívnych webových stránok, implementáciu jQuery a praktickú …

Tvorba webových stránok Čítajte viac »

kurz adobe photoshop

Adobe Photoshop CC

Kurz popisuje detailne vlastnosti a techniky, ktoré sú za umením retušovania fotografií, ich prípravu pre tlač, online publikovanie a ešte oveľa viac. Ukážeme Vám, ako urobiť základné úpravy v Camera Raw, prácu s farebnými profilmi a ich následné uloženie, prácu s vrstvami a výbermi, odtieňmi, zaostrením a ukážeme si aj prácu retušovania s obrazmi tak, aby zachovali svoj prirodzený charakter. …

Adobe Photoshop CC Čítajte viac »