fbpx
kolaboracia kurz

Online kolaborácia

Online kolaborácia

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online kolaborácie. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne využívať možnosti online komunikácie a spolupráce, zdieľania elektronického obsahu a jeho úpravu. Obsahová náplň je zameraná na charakteristiku a možnosti online kolaborácie a komunikácie, používanie nástrojov Google (Gmail, Google Disk, Google súbory) a nástrojov pre instant messaging.

Informácie o vzdelávacom kurze

Náročnosť: Stredná

Počet hodín: 50

Cena: 75 eur,- Eur

Certifikát: Áno

Pre koho je určený: -

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ