Online marketing

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti online marketingu. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom digitálne zručnosti, ktoré potrebujú na rast svojho podnikania prostredníctvom online marketingu alebo svoj vlastný kariérny rozvoj. Obsahová náplň je zameraná na konkrétne návody, ktoré účastníkom ukážu ako uspieť online – v sociálnych médiách, vyhľadávačoch a v ďalších oblastiach.