Tvorba webových stránok

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tvorby webových stránok. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s postupom a princípmi tvorby webových stránok a naučiť ho tvoriť dynamické webové stránky. Obsahová náplň je zameraná na základy programovacích jazykov html, CSS a PHP, vývoj responzívnych webových stránok, implementáciu jQuery a praktickú tvorbu dynamickej webovej stránky.